ApurahatKenelle ja mihin tarkoitukseen apurahoja ja avustuksia myönnetään

Apurahojen ja avustusten myöntämiskohteita voivat olla:

1. apurahat ikääntyvien ihmisten elämisenlaadun ja hoidon parantamiseen liittyvään tutkimukseen.

  • säätiö voi antaa taloudellista tukea laitokselle tai muulle yhteisölle jakamalla apurahoja ja avustuksia sääntöjensä mukaisesti säännöllisesti ja jatkuvasti
  • käytännössä apurahojen myöntökohteet ovat todennäköisesti suurelta osin Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteydessä
  • apurahoja voidaan myöntää useampivuotisina silloin, kun se katsotaan tarpeelliseksi apurahan vaikuttavuuden kannalta
2. kohdennetut avustukset oppilaitoksille ja/tai säätiön tarkoitusta muuten toteuttaville laitoksille, esimerkiksi sairaaloille ja vanhainkodeille säätiön toiminta-alueella.

  • avustuksia voidaan myöntää useampivuotisina silloin, kun se katsotaan tarpeelliseksi avustuksen vaikuttavuuden kannalta

3. Muuhun säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan tai kohteeseen.

Säätiön hallitus voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita apurahahakemusten arvioinnissa ja tukena apurahojen myöntämistä koskevassa päätöksenteossa.Miten apurahoja ja avustuksia voi hakea

Julkisesti haettavat apurahat ja avustukset kohdistetaan säätiön tarkoitus huomioiden Kuopion ja/tai Vesannon alueelle.

Käytännössä säätiön hallitus päättää hyväksymänsä toimintasuunnitelman mukaisesti kyseisen vuoden apurahojen ja avustusten kohteista ja päättää apurahojen hakumahdollisuudesta tiedottamisesta.

Apurahat julistetaan haettaviksi vuosittain säätiön internet­sivuilla ja muutoin tarkoituksen mukaisella tavalla. Pääsääntöisesti apurahapäätökset tehdään syksyllä pidettävässä hallituksen kokouksessa.Hakemukset liitteineen toimitetaan osoitteella:

Sirkka ja Jorma Turusen Säätiö sr
c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy
Maaherrankatu 21 B, 70100 Kuopio

Sähköposti:

Apurahoja voi hakea jatkuvasti. Hallitus käsittelee apuraha­hakemukset valmistelun jälkeen kokouksessaan. Vapaamuotoisen hakemuksen voi toimittaa kirjeitse tai sähköpostitse. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan hakijalle hallituksen tehtyä apuraha­päätöksen. Luettelo apurahojen saajista päivitetään vuosittain ja julkistetaan säätiön internetsivuilla.

Hakemuksen liitteet:
  • hanke­suunnitelma
  • kustannusarvio ja rahoitus­suunnitelma
  • yrityksillä ja yhteisöillä edellisen vuoden tilinpäätös

Lisätietoa:
Asiamies Hannu Palsola
Puh. 044 368 1810Säätiön apurahojen ja avustusten jakamisesta päättää aina säätiön hallitus. Säätiön hallitus voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita apurahahakemusten arvioinnissa ja avustusten vaikuttavuuden etu- ja jälkikäteisessä arvioinnissa.

Verohallinnolle annetaan asianmukaiset tarkkailuilmoitukset myönnetyistä apurahoista ja avustuksista. Apurahojen hakemisesta, hakemusten käsittelystä ja päätösten ilmoittamisesta tiedotetaan asianmukaisesti.

Säätiö voi antaa avustuksia ja apurahoja valitsemilleen kohteille myös ilman hakemusta. Tällöin avustuksen tai apurahan vaikuttavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.