Tietoa säätiöstäSirkka ja Jorma Turusen Säätiö sr on perustettu 11.6.2014.

Säätiön tarkoituksena on ikääntyvien ihmisten elämisenlaadun ja hoidon parantaminen Kuopiossa ja/tai Vesannolla.

Säätiön apurahojen ja avustusten jakamisesta päättää aina säätiön hallitus. Säätiön hallitus voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita apurahahakemusten arvioinnissa ja avustusten vaikuttavuuden etu- ja jälkikäteisessä arvioinnissa.

Säätiön hallitus hyväksyy seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman aina vuosittain viimeistään toukokuun lopussa pidettävässä hallituksen varsinaisessa kokouksessa. Toimintasuunnitelma sisältää toimintavuosikohtaiset suuntaviivat apurahojen ja avustusten jakamisesta. Samassa yhteydessä hyväksytään talousarvio, jossa varataan avustusten ja apurahojen jakamiseen tarvittavat varat.

Säätiön hallitus päättää apurahojen ja avustusten hakumenettelyn käynnistämisestä tai ilman hakumenettelyä jaettavien apurahojen ja avustusten jakamisesta kyseistä vuotta koskevassa toimintasuunnitelmassa asetettujen suuntaviivojen mukaisesti.

Apurahojen ja avustusten jakamisen täytäntöönpanosta vastaa säätiön asiamies.Säätiön hallitus:

  • Jaakko Helminen, puheenjohtaja
  • Olavi Airaksinen, varapuheenjohtaja
  • Hannu Palsola

Asiamies: Hannu Palsola, 044 3681810