Kuopio Sirkka ja Jorma Turusen Säätiö sr on perustettu 11.6.2014.
Syksy Tarkoituksenamme on ikääntyvien ihmisten elämisenlaadun ja hoidon parantaminen.
Kuopio Haettavat apurahat ja avustukset kohdistetaan Kuopion ja/tai Vesannon alueelle.

Sirkka ja Jorma Turusen Säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on ikääntyvien ihmisten elämisenlaadun ja hoidon parantaminen Kuopiossa ja/tai Vesannolla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi antaa vuosittain taikka vähintään joka kolmas vuosi taloudellista tukea laitokselle tai muulle yhteisölle, joka toimii edellä mainitussa tarkoituksessa.

Säätiö voi myös kertasuorituksina tai määrävuosiksi annettuna avustuksena taloudellisesti tukea edellä tarkoitetun laitoksen tai muun yhteisön toimintaa.